Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Årshjulet

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelses har udarbejdet følgende årsplan:

måned

dato

indhold

Januar/februar

 

Årsrapport

Ramme for uddelinger

Gennemgang og godkendelse af forretningsorden

Marts/april

 

Besigtigelse af udvalgte projekter, der er givet tilskud til

 

Maj/juni

 

 

Juli/august

 

 

September/oktober

heldagsmøde

 

Bestyrelsesevaluering

Gennemgang af ’Anbefalinger for god fondsledelse’

Revidering af fondens investerings- og uddelingspolitikker.

November/december

 

Valg til bestyrelsen efter valgturnus

Valg af revisor

Konstituering af bestyrelsen

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2017      sep@sbfonden.dk