Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk
 

Bestyrelsen har udarbejdet følgende årsplan:
 

Måned

Indhold

Januar/februar

·         Årsrapport

·         Ramme for uddelinger

·         Evaluering forretningsorden

·         Valg til bestyrelsen

·         Konstituering

·         Ansøgningsrunde 1
 

Marts/april

·         Evaluering uddelingsstrategi & uddelingspolitik

·         Ansøgningsrunde 2
 

Maj/juni

·         Besøgsrunde hos legatarer
 

Juli/August

·         Evaluering af investeringsstrategi & investeringspolitik

·         Ansøgningsrunde 3
 

September/oktober

·         Bestyrelsesevaluering

·         Gennemgang af ”god fondsledelse”

·         Fastlæggelse af årshjul og bestyrelsesmøder for næste år
 

November/december

·         Valg af revisor

·         Løn og vederlag

·         Ansøgningsrunde 4
 

 

     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2021      tbt@sbfonden.dk