Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Hvad skete i 2018

Aktiviteter

I 2018 har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et evalueringsmøde om bestyrelsens og den daglige ledelses arbejde.

Bestyrelsen har i 2018 behandlet 167 ansøgninger.

82 ansøgninger er imødekommet med i alt 4.174 tkr.

Der er tilbageført tidligere bevilgede, men ikke hævede uddelinger på i alt 92 tkr.

Årets udbetalte udlodninger udgør kr. 4.123 tkr
 

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

idrætsformål 1.380 tkr
børn, unge, uddannelse og fritidsarbejde 292 tkr
kulturelle formål, 1.733 tkr
andre kulturelle aktiviteter og arrangementer769 tkr             

Af de 83 bevilgede ansøgninger var:

34 bevillinger fra   0 – 10 tkr
23 bevillinger fra 11 – 25 tkr
13 bevillinger fra 26 – 99 tkr
12 bevillinger på 100 tkr og derover

Ejendomme

Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø.

Den ene af ejendommens udlænger er i 2018 ombygget til et refugium, som udlejes til gæstelærere og gæsteforskere.

Ejendommen udlejes til CRT – Center for Regional- og Turismeforskning. Stenbrudsgården er fredet og betragtes som en væsentlig kulturarv for Bornholm.

Fonden har i 2018 erhvervet ejendommen Sverigesvej 1 i Allinge, som tidligere har huset Allinge Bibliotek. Ejendommen, som er bevaringsværdig,  gennemgår for tiden en væsentlig renovering og ombygning i samarbejde med Realdania.  Ejendommen skal efter endt ombygning huse Foreningen Folkemødets administration. 

Datterselskab

Fonden er 100% ejer af datterselskabet SparboFinans A/S, hvis formål er at drive finansiel og investeringsmæssig virksomhed.

Selskabet har en balance på 11.307 tkr. og har selvstændig ledelse.

Du kan se fondens årsrapport 2018 her

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2019      tbt@sbfonden.dk