Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Ansøgning:

Vi har ingen fast ansøgningsblanket. Ansøgningen skal være skriftlig og bør indeholde en kort præsentation af ansøger, relevante oplysninger om det ansøgte projekt herunder beskrivelse af projektet, projektets udgifter, finansiering og tidsplan.

Vi beder endvidere om ansøgers seneste regnskab, antal medlemmer og vedtægter.

Ansøgningen sendes til fondens administrator i brev.

Vi modtager ikke ansøgninger via fondens e-mail adresse

Vi meddeler ansøger, hvornår ansøgningen bliver behandlet.

Alle ansøgninger bliver behandlet af bestyrelsen, som normalt holder møder 6 gange årligt.

I 2018 er der følgende bestyrelsesmøder og ansøgningsfrister:

26. februar, med ansøgningsfrist 5. februar
23. april, med ansøgningsfrist 28. marts
11. juni, med ansøgningsfrist 18. maj
20. august, med ansøgningsfrist 30. juli
22. oktober, med ansøgningsfrist 1. oktober
3. december, med ansøgningsfrist 12. november


Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning.

Ved tilsagn beder vi om ansøgers CVR nummer eller kassererens navn, adresse og CPR nummer, idet vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at opgive udbetalte tilskud til SKAT.

Tilsagn er normalt tidsbegrænsede.

Afslag på ansøgninger bliver ikke begrundet.

Listen med bevillinger offentliggøres efter hvert bestyrelsesmøde, og årets bevillinger oplistes i fondens årsrapport.

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2018      sep@sbfonden.dk