Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Bestyrelsens behandling af ansøgninger

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritid, udvikling og kultur på Bornholm

Modtagne ansøgninger scannes og sendes løbende til bestyrelsens medlemmer.

Hver enkelt ansøgning registreres og beskrives i kort form i et internt ansøgningsskema, som til tilgår bestyrelsens medlemmer forud for hvert møde.

Bestyrelsens vurdering af den enkelte ansøgning:

- Ligger ansøgningen indenfor fondens formål og område?

- Er der behov for projektet?

- Medvirker projektet til støtte for Bornholm?

- Er der midler og ressourcer til efterfølgende drift i den
  pågældende forening?

- Er projektet solidt forankret og kan det realiseres?

- Sidder de rette folk bag projektet?

- Er projektets organisering OK?

- Vil fondens tilsagn udløse midler fra andre fonde?

     

-     

-     

-     

-     

-     

 

 

 

     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2021      tbt@sbfonden.dk