Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Ledelse af Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond ledes af en bestyrelse, som vælges i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

Direktør for Sparekassen Bornholms Fond er:

Tommy Bøgh Thomsen
Kildesgårdsvej 34
3770 Allinge

Tlf: 40885156

Mail: tbt@sbfonden.dk

Henvendelser til Sparekassen Bornholms Fond sker til fondens direktør.

Bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond er følgende:

Peter S. Jensen
Åbogade 3
3760 Gudhjem
(formand)

Mobil: 23715261

Mail:
peter@bexp.dk

Lene Kristine
Frigaard
Assereng 7
3770 Allinge
(næstformand)

Mobil: 20124201

Mail: lene.frigaard@mail.dk

Poul Hansen
Lillevang 5

3760 Gudhjem
 

 

Tlf: 56956433
Mobil: 21736554
Mail: poulkofoedhansen@ outlook.dk

Anna Sofie Poulsen
Vystebyvej 4
3790 Hasle

Mobil: 29127512

Mail: annasofie.poulsen@
gmail.com

Mads Akselbo
Holm
Sødergade 29
3740 Svaneke
Mobil: 30701439

Mail: mads@meyameya.dk

 

 
   

 

 

     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2021      tbt@sbfonden.dk