Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Ledelse af Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond ledes af en bestyrelse, som vælges i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Den daglige ledelse varetages af en administrator, som er ansat af bestyrelsen.

Administrator for Sparekassen Bornholms Fond er:

Svend Erik Pedersen
Silkegade 3
3700 Rønne

Tlf: 56957330
Fax: 56957336
Mail: sep@sbfonden.dk

Henvendelser til Sparekassen Bornholms Fond sker til fondens administrator.

Bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond er følgende:

Jens Olsen
Hellig Peder Vej 2
3790 Hasle (formand)

Tlf: 56950709
Mobil: 21420709
Mail:
jens.olsen@
outlook.com

Peter S. Jensen
Åbogade 3
3760 Gudhjem
(næstformand)

Mobil: 23715261

Mail:
peter@bexp.dk

Poul Hansen
Eriksvej 18

3700  Rønne
 

Tlf: 56956433
Mobil: 21736554
Mail: poulkofoedhansen@ outlook.dk

Anna Sofie Poulsen
Vystebyvej 4
3790 Hasle

 

Mobil: 29127512

Mail: annasofie.poulsen@
gmail.com

 

Lene Kristine Frigaard
Assereng 7
3770 Allinge
Mobil: 20124201

Mail: lene.frigaard@mail.dk

 

 
 

 

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2017      sep@sbfonden.dk