Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Ledelse af Sparbo Finans A/S

Sparbo Finans A/S ledes af en bestyrelse, som vælges af Sparekassen Bornholms Fond i henhold til vedtægterne.

Den daglige ledelse varetages af en administrator, som er ansat af bestyrelsen.

Administrator for Sparbo Finans A/S er:

Svend Erik Pedersen
Silkegade 3
3700 Rønne

Tlf: 56957330
Fax: 56957336
Mail: sep@sbfonden.dk

Henvendelser til Sparbo Finans A/S sker til selskabets administrator.

Bestyrelsen for Sparbo Finans A/S er følgende:

Jens Olsen
Hellig Peder Vej 2

3790 Hasle (formand)

Tlf: 56950709
Mobil: 21420709

Mail:
jens.olsen@
outlook.com

Maud West
Sølunden 4
3700 Rønne

Tlf: 56950007
Mobil: 23670212
Mail:
sbfmw@mail.dk
 

Uffe Houmann
Kampeløkken10
3770 Allinge


Tlf: 56481148
Mobil: 26151148
Mail:
houmann1946@
gmail.com

 

 
 

 

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2017      sep@sbfonden.dk