Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Ledelse af Sparbo Finans A/S

Sparbo Finans A/S ledes af en bestyrelse, som vælges af Sparekassen Bornholms Fond i henhold til vedtægterne.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

Direktør for Sparbo Finans A/S er:

Tommy Bøgh Thomsen
Kildesgårdsvej 34
3770 Allinge

Tlf: 40885156

Mail:
tbt@sbfonden.dk

Henvendelser til Sparbo Finans A/S sker til selskabets direktør.

Bestyrelsen for Sparbo Finans A/S er følgende:

Lene Kristine
Frigaard
Assereng 7
3770 Allinge
(formand)

Mobil: 20124201

Mail: lene.frigaard@mail.dk


Per Kofod
Hvide Odde Vej 4
3700 Rønne

 

Mobil: 30654310
Mail:
pk@ocean-prawns.dk

 

Christa Lodahl
Svanekevej 63
3740 Svaneke

 

Mobil: 30502128
 


 

 
 

 

 

 

     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2021      tbt@sbfonden.dk