Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Bestyrelsen:

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, der har ansvar for, at fondens midler er anbragt på betryggende måde under hensyn til værdiernes bevarelse og bedst mulige afkast.

Bestyrelsen har ansat en direktør til at varetage de daglige forretninger.

Bestyrelsens medlemmer er:

Jens Olsen, Hasle - formand

Født: 1950

Uddannelse: tømrer, byggetekniker, uddannelse af byggeteknikere, Håndværkerhøjskolen i Haslev

Erhverv: pensionist, tidligere bygmester

Særlige kompetencer: forretningserfaring, ledelseserfaring, planlægning, styring, økonomi, finansiel indsigt, kultur og kulturbevaring

Medlem af andre bestyrelser:

SparboFinans A/S (formand), Nordea Bornholms bankråd, BYG Bornholm, Rønne Theaters Venneforening og Rønne Theater

Indtrådt i bestyrelsen: 1.7.2009

Næstformand: 2010 - 2012

Formand siden: 1.1.2013

Genvalgt til bestyrelsen pr. 1.1.2019 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Peter Stange Jensen, Gudhjem - næstformand

Født: 1960

Uddannelse: skibsfører

Erhverv: skibsfører og direktør for Christiansøfarten

Særlige kompetencer: forretningserfaring, ledelseserfaring, finansiel indsigt, strategi og udvikling

Medlem af andre bestyrelser: LAG Bornholm

Indtrådt i bestyrelsen: 1.10.2010

Næstformand siden: 1.1.2013

Genvalgt til bestyrelsen pr. 1.1.2019 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Lene Kristine Frigaard, Allinge

Født: 1969

Uddannelse: akademiøkonom i turisme

Erhverv: sektionsleder

Medlem af andre bestyrelser:

Bornholms Tidendes Fond, Bornholms Idræts- og Kulturcenter, NH håndbold

Indtrådt i bestyrelsen: 27. februar 2017

Valgt til: 1.1.2020

 

Poul Kofod Hansen, Rønne

Født: 1954

Uddannelse: assistent i Postvæsenet/Post Nord

Erhverv: pensioneret postmester

Særlige kompetencer: ledelseserfaring, sport, kultur, bridge, forestået uddannelsesaktivitet vedrørende Baltisk Uddannelsesø og lederuddannelser for Eesti Post.

 

Indtrådt i bestyrelsen: 1.1.2013

Genvalgt pr. 1.1.2018 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Anna Sofie Poulsen, Hasle

Født: 1956

Uddannelse: cand.jur., advokat

Erhverv: projektleder

Særlige kompetencer:

jura, ledelseserfaring, forretningserfaring, miljø, natur, energi, offentlige og private initiativer

Medlem af andre bestyrelser:

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm (formand)

Indtrådt i bestyrelsen: 1.5.2014

Genvalgt pr. 1.1.2018 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der supplerer sig selv ved valg. Hvert år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen – dog kun 1 medlem hvert tredje år. Valget for det enkelte bestyrelsesmedlem gælder for 3 år. Bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl på Bornholm. Det tilstræbes, at bestyrelsen er erhvervsmæssigt og geografisk alsidigt sammensat.

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse over bestyrelsens samlede kompetence.

Ifølge fondens vedtægter skal et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår hvori vedkommende fylder 70 år.

Et bestyrelsesmedlem skal dog udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende har siddet i bestyrelsen i 12 år

Bestyrelsens årlige samlede honorar udgør 350.000 kr.  

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2017      sep@sbfonden.dk