Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildegårdsvej 34, 3770 Allinge

Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Bestyrelsen:

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, der har ansvar for, at fondens midler er anbragt på betryggende måde under hensyn til værdiernes bevarelse og bedst mulige afkast.

Bestyrelsen har ansat en direktør til at varetage de daglige forretninger.

Bestyrelsens medlemmer er:
 

Peter Stange Jensen, Gudhjem - formand

Født: 1960

Uddannelse: skibsfører

Erhverv: skibsfører og direktør for Christiansøfarten

Særlige kompetencer: erfaring med ledelse, strategi og udvikling

Medlem af andre bestyrelser: LAG Bornholm, Formand for Gudhjem Erhvervs- og Handelsstandsforening

Indtrådt i bestyrelsen: 1.10.2010

Næstformand: 2013-2020

Formand siden: 4.1.2021

Genvalgt til bestyrelsen pr. 1.1.2019 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Lene Kristine Frigaard, Allinge - næstformand

Født: 1969

Uddannelse: akademiøkonom i turisme

Erhverv: sektionsleder

Særlige kompetencer: erfaring med strategisk samarbejde, ledelse og foreningsarbejde. Et bredt lokalt netværk indenfor idrætten, andet foreningsarbejde, turistbranchen, offentlige sektor og politisk

Medlem af andre bestyrelser: Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Foreningen Folkemødet

Indtrådt i bestyrelsen: 27. februar 2017

Næstformand siden: 4.1.2021

Genvalgt til bestyrelsen pr. 1.1.2020 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig.

 

Poul Kofoed Hansen, Rønne

Født: 1954

Uddannelse: assistent i Postvæsenet/Post Nord

Erhverv: pensioneret postmester

Særlige kompetencer: ledelseserfaring, sport, kultur, bridge, forestået uddannelsesaktivitet vedrørende Baltisk Uddannelsesø og lederuddannelser for Eesti Post

Indtrådt i bestyrelsen: 1.1.2013

Genvalgt pr. 1.1.2021 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Anna Sofie Poulsen, Hasle

Født: 1956

Uddannelse: cand.jur., advokat

Erhverv: husjurist, projektleder

Særlige kompetencer: erfaring med ledelse, strategi og udvikling, foreningsarbejde samt offentligt/privat samarbejde. Viden inden for miljø, natur og energi. Juridisk indsigt samt lokalkendskab og netværk

Medlem af andre bestyrelser: Danmarks Naturfredningsforening Bornholm (formand), Foreningen ØkoBornholm f.m.b.a.

Indtrådt i bestyrelsen: 1.5.2014

Genvalgt pr. 1.1.2021 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig

 

Mads Akselbo Holm

Født: 1981

Uddannelse: cand.mag. i Arabisk og historie

Erhverv: Ejer rådgivningsfirmaet MeyaMeya – strategi, koncept og ledelsesudvikling

Særlige kompetencer: strategi- og projektudvikling, fundraising, etablering af foreninger, stakeholder management i en offentlig og politisk ledet virksomhed

Medlem af andre bestyrelser: nej

Indtrådt i bestyrelsen: 1.1.2021

Anses for uafhængig

 

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der supplerer sig selv ved valg. Hvert år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen – dog kun 1 medlem hvert tredje år. Valget for det enkelte bestyrelsesmedlem gælder for 3 år. Bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl på Bornholm. Det tilstræbes, at bestyrelsen er erhvervsmæssigt og geografisk alsidigt sammensat.

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse over bestyrelsens samlede kompetence.

Ifølge fondens vedtægter skal et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår hvori vedkommende fylder 70 år.

Et bestyrelsesmedlem skal dog udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende har siddet i bestyrelsen i 12 år

Bestyrelsens årlige samlede honorar udgør 350.000 kr.  

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2021      sep@sbfonden.dk