Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandlin
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Uddelinger fra Sparekassen Bornholms Fond

Fonden har på sidste bestyrelsesmøde uddelt 342.950 kr. til 10 projekter på Bornholm

 

Ansøger Formål Bevilling
Viking Rønne Håndbold Udstyr til etablering af strandhåndbold 8.575
ACAB Opgradering af ACAB-kataloget 2020 24.375
Bornholms Petanque Hal Tillægsbevilling til tidligere tilskud på 150
tkr til opførelse af hal
15.000
Dansk Ornitolisk Forening
Bornholm
Opførelse af fugleskjul ved Udkæret 35.000
Hyæne Film Kortfilm 10.000
Bornholms Teater Forestilling "Fisk", andel af Bornholms
Trilogien
75.000
Ellestinger Trop Køb af telte og lygte til nystartet spejder
gruppe
10.000
Aakirkeby Hallerne Anskaffelse af lydanlæg 90.000
ASG Etablering af klatrevæg i Nordlandshallen 50.000
DGI Bornholms Landsdelshold Aitracks til landsdelsholdet 25.000

 

 

   
     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2019      tbt@sbfonden.dk