Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

      

Svend Erik Pedersen Tommy Bøgh Thomsen

Lederskifte i Sparekassen Bornholms Fond

Efter 15 år på posten som direktør og administrator for Sparekassen Bornholms Fond har Svend Erik Pedersen valgt at gå på pension.

Fonden yder tilskud til almennyttige og velgørende formål på Bornholm. Gennem de sidste 15 år har fonden modtaget 2.300 ansøgninger. Af dem har 1.400 fået tilsagn om tilskud på samlet 78 mio. kr. til gode bornholmske initiativer, siger Svend Erik Pedersen.

Fonden har endvidere mulighed for at understøtte visse erhvervstiltag. Tilbage i 2007 erhvervede man Stenbrudsgården, som er udlejet til CRT – Center for Regional- og Turismeforskning, og i 2018 købte fonden det tidligere bibliotek i Allinge, som efter endt renovering er udlejet til Foreningen Folkemødet.

Det har været et fantastisk og meget spændende job at være administrator for Sparekassen Bornholms Fond, siger Svend Erik Pedersen og jeg er personligt meget taknemmelig for, at jeg fik den mulighed.

Som ny direktør for fonden har bestyrelsen valgt Tommy Bøgh Thomsen. Tommy kender Bornholm godt, idet han var Nordeas Områdedirektør på Bornholm fra 2010 til 2012, ligesom han er Bornholmsk gift.

Erhvervskarrieren har bortset fra et enkel sidespring til Aarhus Karlshamn fra 1986-1991 været i Nordea. Langt de fleste år i en lederrolle og indenfor erhvervskundesegmentet, seneste som Regionsdirektør i Business Banking, Region Syddanmark & Bornholm.

Det har altid været Tommys ønske at bruge sidste del af erhvervskarrieren udenfor banken med et virke inden for bestyrelsesarbejde og lignende opgaver, hvor de mange års erfaring fra banken kan bringes i spil, og hvor et stærkt engagement i erhvervslivet kan kombineres med et stærkt lokalt engagement.

”Jeg glæder mig til denne fantastiske mulighed for at arbejde for Sparekassen Bornholms Fond”, siger Tommy Bøgh Thomsen, ”Fonden arbejder med almennyttige formål på Bornholm, og qua det gode samarbejde på tværs af interessenter på øen, så har Fonden mulighed for at engagere sig i og understøtte udviklingen af Bornholm i en række forskellige sammenhænge. Det er en spændende opgave, som jeg er meget ydmyg overfor, og som går godt i tråd med mine ønsker til den sidste del af mit arbejdsliv”.

Lederskiftet sker den 1. juli og fondens nye adresse bliver Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge

 

     

  Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond 2019      tbt@sbfonden.dk