Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Pressemeddelelser
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

Kildesgårdsvej 34, 3770 Allinge
Mobilnummer: 40885156 - mail: tbt@sbfonden.dk

 

Stenbrudsgården ved Nexø

 

Som navnet siger, ligger Stenbrudsgården fra 1759 i forbindelse med et gammelt stenbrud. Fem år tidligere havde Frederik 5. åbnet dette brud nord for Nexø for at skaffe sandsten til byggeriet i hovedstaden, så man kunne spare på den dyre, importerede sandsten. Stenbruddet i Neksø var det første industrianlæg i Danmark

 

Den smukke, rødlige Nexø-sandsten blev i sidste halvdel af 1700-tallet et meget populært byggemateriale, som man især brugte til facadebeklædning, gesimser og indfatninger omkring døre og vinduer på adelens og borgerskabets huse. Affaldet fra stenbrydningen, brokstenene, anvendte de lokale til deres egne gårde og huse.

Stenbrudsgården blev naturligt nok også bygget af broksten, som var lige ved hånden. Den var fra starten indrettet med tre boliger til stenbruddets daglige ledelse: inspektøren, stenhuggermesteren og smedemesteren. I stuer og kamre blev der lagt trægulv, mens gulvbelægningen i forstuer og køkkener bestod af store, groft tilhugne sandstensfliser.

Ud over hovedbygningen blev der – ligeledes i broksten – også opført stald og lade omkring en stenlagt gårdsplads. Stenbrudsgården blev fredet i 1988.

 

Sandstensproduktionen ophører

I mere end 200 år gik det op og ned med sandstensproduktionen, og i 1957 ophørte den endegyldigt. Det gamle brud er nu fyldt med vand.

Efter at stenbruddet var lukket, forfaldt Stenbrudsgården gradvist, og omkring 1990 var den i en meget dårlig tilstand med utætte tage og alvorlige svampeangreb. Staten købte den i 1992 og påbegyndte straks en omfattende restaurering, som Kulturarvsstyrelsen afsluttede i 2005.

Da Stenbrudsgården blev købt af Statens bygningsfredningsfond , var den så forfalden, at en privat ejer ikke kunne forventes at sætte den i stand. Stenbrudsgården vurderes at være blandt Danmarks mest betydelige industri- og kulturmiljøer og er udpeget til nationalt industriminde.

Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med arkitekterne Ruth og Søren Lundqvist og Niels-Holger Larsen fra Rønne stået for det gennemgribende restaureringsprojekt, der har reddet Stenbrudsgården. Restaureringen er sket i flere etaper og har sammenlagt kostet ca. 19 mio.kr. Kulturarvsstyrelsen kan købe og istandsætte fredede bygninger, der er i fare for at gå til grunde. Når bygningerne er færdigrestaurerede, sælges de igen, og pengene bliver brugt til nye køb og istandsættelser.

Sparekassen Bornholms Fond køber Stenbrudsgården

Kulturarvsstyrelsen solgte i januar 2008 den fredede Stenbrudsgård i Neksø på Bornholm til Sparekassen Bornholms Fond for 3,5 mio. kr.

Stenbrudsgården har i en længere periode været udlejet til Center for Regional- og Turismeforskning. Med salget er der fundet en varig løsning, der sikrer gården. Sparekassen Bornholms Fonds overskud udbetales til almennyttige og velgørende formål på Bornholm. Med købet ønsker fonden at bevare Stenbrudsgården for eftertiden. Fondens ejerskab sikrer, at den restaurering og bevarelse, som var meningen med investeringerne i gården, kommer offentligheden til gode.

Det er Kulturarvsstyrelsens håb, at hele området omkring stenbruddet og Stenbrudsgården naturfredes. Opmålingstegninger og arkivmateriale om Stenbrudsgården samles nu på Bornholms Museum, hvor det vil være offentligt tilgængeligt – også via internettet.

Links:

www.kulturarv.dk

www.crt.dk

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2021      tbt@sbfonden.dk