Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrappo
rt
Fondens bestyrelse
God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Hvad kan der gives tilskud til

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritid, udvikling og kultur på Bornholm

Vi giver tilskud til

  • Fritid, idræt, sport

  • Børne- og ungdomsarbejde

  • Musik, teater, kunst og museer

  • Forskning og kulturbevaring

 

Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og evnts, bogudgivelser og lignende.

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2017      sep@sbfonden.dk