Ansøgningen skal indsendes via det relevante ansøgningsskema, som findes under “Søg Støtte”.

Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning.

Tilsagn er normalt tidsbegrænsede.

Afslag på ansøgninger bliver ikke begrundet.

Listen med bevillinger offentliggøres efter hvert bestyrelsesmøde, og årets bevillinger oplistes i fondens årsrapport.