Ansøgningen skal indsendes via det relevante ansøgningsskema, som findes under “Søg Støtte”.

I 2023 er der følgende ansøgningsfrister:

  • 1. marts, med ansøgningsfrist 8. februar
  • 24. april, med ansøgningsfrist 3. april
  • 21. august, med ansøgningsfrist 31. juli
  • 4. december, med ansøgningsfrist 13. november.

Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning.

Tilsagn er normalt tidsbegrænsede.

Afslag på ansøgninger bliver ikke begrundet.

Listen med bevillinger offentliggøres efter hvert bestyrelsesmøde, og årets bevillinger oplistes i fondens årsrapport.


Huskeliste ved ansøgninger


Bestyrelsen lægger vægt på at de ansøgte projekter er rettet mod den almindelige borger og kommer så mange bornholmere til gode som overhovedet muligt. Følgende oplysninger er derfor væsentlige for behandlingen af ansøgningerne jvf. de relevante ansøgningsskemaer:

  • Begrundet ansøgning med en kort præsentation af ansøger
  • Relevante oplysninger om og beskrivelse af det ansøgte projekt
  • Budget for projektets indtægter og udgifter
  • Finansierings- og tidsplan
  • Foreningens vedtægter og oplysninger om antal medlemmer i foreningen eller klubben
  • Seneste regnskab