Behandling af personoplysninger

Sparekassen Bornholms Fond er underlagt reglerne om beskyttelse af persondata.

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor?

Hos Sparekassen Bornholms Fond prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Privatlivspolitikken gælder for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med håndtering af ansøgninger om et legat fra Sparekassen Bornholms Fond, og fastlægger retningslinjer for Sparekassen Bornholms Fonds måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Sparekassen Bornholms Fond. Link til privatlivspolitikken fremgår af ansøgningsskemaet.

Hvem bruger oplysningerne?

Alle personoplysninger bruges internt i Sparekassen Bornholms Fond.

Udbetalte tilskud indberettes til SKAT og Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen er fondens tilsynsmyndighed.

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Sparekassen Bornholms Fond leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx. offentlige myndigheder.

Indsigt og indsigelse

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret om dig, eller ønsker at få slettet registrerede oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.