Fonden har ingen fast ansøgningsblanket. Ansøgningen skal være skriftlig og bør indeholde en kort præsentation af ansøger, relevante oplysninger om det ansøgte projekt herunder beskrivelse af projektet, projektets udgifter, finansiering og tidsplan.

Fonden beder endvidere om ansøgers seneste regnskab, antal medlemmer og vedtægter.

Ansøgningen sendes til fondens direktør på e-mail tbt@sbfonden.dk.

Fonden meddeler ansøger, hvornår ansøgningen bliver behandlet.

I 2022 er der følgende ansøgningsfrister:

  • 21. februar, med ansøgningsfrist 31. januar
  • 25. april, med ansøgningsfrist 4. april
  • 15. august, med ansøgningsfrist 25. juli
  • 5. december, med ansøgningsfrist 14. november.

Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning.

Ved tilsagn beder fonden om ansøgers CVR-nummer eller kassererens navn, adresse og CPR-nummer, idet vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at opgive udbetalte tilskud til SKAT.

Tilsagn er normalt tidsbegrænsede.

Afslag på ansøgninger bliver ikke begrundet.

Listen med bevillinger offentliggøres efter hvert bestyrelsesmøde, og årets bevillinger oplistes i fondens årsrapport.


Huskeliste ved ansøgninger


Bestyrelsen lægger vægt på at de ansøgte projekter er rettet mod den almindelige borger og kommer så mange bornholmere til gode som overhovedet muligt. Følgende oplysninger er derfor væsentlige for behandlingen af ansøgningerne:

  • Begrundet ansøgning med en kort præsentation af ansøger
  • Relevante oplysninger om og beskrivelse af det ansøgte projekt
  • Budget for projektets indtægter og udgifter
  • Finansierings- og tidsplan
  • Foreningens vedtægter og oplysninger om antal medlemmer i foreningen eller klubben
  • Seneste regnskab