Fonden følger Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse
 

Se anbefalinger i denne pdf: