Statistik over uddelinger i 2020

Der er behandlet 171 ansøgning i 2020, hvoraf 75 ansøgninger er imødekommet med i alt 5.086 tkr. Herudover udgjorde Fondens andel 498 tkr. i en særlig Covid19 støttpulje, som blev etableret sammen med to andre lokale fonde. Årets udbetalte udlodninger udgør 3.139 tkr.

Læs mere »