Der kan ansøges om støtte ved at benytte nedenstående links til den relevante ansøgningskategori:

Datoer for bestyrelsesmøder og frister

Alle ansøgninger bliver behandlet af bestyrelsen, som har 4 ansøgningsrunder i 2024.

26. februar, med ansøgningsfrist 5. februar

22. april, med ansøgningsfrist 1. april

19. august, med ansøgningsfrist 29. juli

9. december, med ansøgningsfrist 18. november

Ansøgningen sendes via ovenstående link

Huskeliste ved ansøgninger
Ansøgninger indsendes til Fondens ansøgningssystem. Dette gøres ved at anvende ansøgningssystemets skabeloner tilpasset de tre hovedkategorier af uddelingsområder, og findes via et link på Fondens hjemmeside www.sbfonden.dk                        

Ansøgningen skal således følge ansøgningsskabelonen og indeholder:                                                              

 • en kort præsentation af ansøger inkl. CVR-nummer (alternativt kassererens eller tilsvarende persons navn, adresse og CPR-nummer)
 • formålsbeskrivelse vedhæftet motiveret ansøgning
 • relevante oplysninger om det ansøgte projekt, herunder type aktivitet, hovedkræfter bag projektet, evt. samarbejdspartnere, hvor og hvornår projektet gennemføres                        
 • frivillige kræfter involveret i projektet
 • målgruppe for projektet
 • projektets fremtidige driftsforhold og bæredygtighed           
 • oplysninger om antal medlemmer i foreningen eller klubben.
Ansøgningen skal vedlægges 
 • ansøgers seneste regnskab
 • projektets budget, finansiering og tidsplan    
 • vedtægter 
 • oversigt over øvrige ansøgte fonde.