Fritidsaktiviteter
 • Natur
 • Idræt & motion
 • Øvrige fritidsaktiviteter
Kunst & Kultur
 • Teater & musik
 • Udstillinger & Events
 • Kulturbevaring
Samfundsudvikling
 • Grøn omstilling
 • Forsknings- og uddannelsesprojekter
 • Tværgående fokusområder

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritidsaktiviteter, kunst og kultur på Bornholm, samt initiativer og projekter til udvikling af lokalsamfundet.

Det kan være tilskud til børne- og ungdomsarbejde, nye initiativer og nyanskaffelser, forbedringer og moderniseringer, særlige arrangementer og events samt initiativer som fremmer bæredygtighed, samt forsknings-, uddannelsesprojekter der understøtter udviklingen af det bornholmske samfund.

Fonden prioriterer ikke tilskud til privatøkonomiske formål for eksempel studierejser og støtte til privatøkonomi, egentlig drift af foreninger og organisationer,  samt erhvervsvirksomheder, skatteudskrivende offentlige virksomheder, politiske foreninger og faglige foreninger samt sager, hvori der indgår ekspropriation. 

Vi støtter ikke allerede afholdte eller igangsatte projekter og aktiviteter.

Ved bestyrelsens vurdering af den enkelte ansøgning lægges der vægt på:

 • Ligger ansøgningen indenfor fondens formål og område?
 • Er der behov for projektet?
 • Medvirker projektet til støtte for Bornholm?
 • Er der midler og ressourcer til efterfølgende drift i den pågældende forening?
 • Er projektet solidt forankret og kan det realiseres?
 • Sidder de rette folk bag projektet?
 • Er projektets organisering OK?
 • Vil fondens tilsagn udløse midler fra andre fonde?
 • Hvilke midler ligger ansøger selv inde med?