Fritidsaktiviteter
 • Natur
 • Idræt & motion
 • Øvrige fritidsaktiviteter
Kunst & Kultur
 • Teater & musik
 • Udstillinger & Events
 • Kulturbevaring
Samfundsudvikling
 • Grøn omstilling
 • Forsknings- og uddannelsesprojekter
 • Tværgående fokusområder

Fonden prioriterer tilskud til følgende kategorier:

 • Fritidsaktiviteter, herunder natur og motion samt øvrige fritidsaktiviteter
 • Kunst og kultur, herunder teater og musik, udstillinger og events samt kulturbevaring
 • Samfundsudvikling, herunder grøn omstilling, forsknings- og udviklingsprojekter samt tværgående fokusområder

Det kan være tilskud til:

 • Børne- og ungdomsarbejde
 • Nye initiativer og nyanskaffelser
 • Anlægsinvesteringer, herunder forbedringer og moderniseringer
 • Særlige arrangementer og events
 • Initiativer som fremmer bæredygtighed, samt forsknings-, uddannelses- og udviklingsprojekter der understøtter udviklingen af det bornholmske samfund

Fonden prioriterer ikke tilskud til:

 • Privatøkonomiske formål for eksempel studierejser og støtte til privatøkonomi
 • Egentlig løbende driftsudgifter til foreninger og organisationer
 • Erhvervsvirksomheder, skatteudskrivende offentlige virksomheder, politiske foreninger og faglige foreninger
 • Religiøst forkyndende formål
 • Sager, hvori der indgår ekspropriation

Bemærk: Der kan ikke ansøges til projekter, som allerede er igangsat, eller hvor investeringen/udgifterne allerede er afholdt.