Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, der supplerer sig selv ved valg. Hvert år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen – dog kun 1 medlem hvert tredje år. Valget for det enkelte bestyrelsesmedlem gælder for 3 år. Bestyrelsens medlemmer skal have fast bopæl på Bornholm. Det tilstræbes, at bestyrelsen er erhvervsmæssigt og geografisk alsidigt sammensat.

Bestyrelsen har udarbejdet en beskrivelse over bestyrelsens samlede kompetence.

Ifølge fondens vedtægter skal et bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår hvori vedkommende fylder 70 år. Et bestyrelsesmedlem skal dog udtræde af bestyrelsen med udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende har siddet i bestyrelsen i 12 år.

Bestyrelsen har ansat en direktør til at varetage de daglige forretninger.


Forperson
Mads Akselbo Holm
Søndergade 29
3740 Svaneke

Mobil: 30701439

Mail: mads@meyameya.dk

Født: 1981

Uddannelse: cand.mag. i Arabisk og historie

Erhverv: Ejer rådgivningsfirmaet MeyaMeya – strategi, koncept og ledelsesudvikling

Særlige kompetencer: strategi- og projektudvikling, fundraising, etablering af foreninger, stakeholder management i en offentlig og politisk ledet virksomhed

Medlem af andre bestyrelser: nej

Indtrådt i bestyrelsen: 1.1.2021

Anses for uafhængig.Næstforperson
Lene Kristine Frigaard
Assereng 7
3770 Allinge

Mobil: 20124201

Mail: lene.frigaard@mail.dk

Født: 1969

Uddannelse: akademiøkonom i turisme

Erhverv: sektionsleder

Særlige kompetencer: erfaring med strategisk samarbejde, ledelse og foreningsarbejde. Et bredt lokalt netværk indenfor idrætten, andet foreningsarbejde, turistbranchen, offentlige sektor og politisk

Medlem af andre bestyrelser: Bornholms Idræts- og Kulturcenter og Foreningen Folkemødet

Indtrådt i bestyrelsen: 27. februar 2017

Næstformand siden: 4.1.2021

Genvalgt til bestyrelsen pr. 1.3.2023 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig.Poul Hansen
Lillevang 5
3760 Gudhjem
   

Tlf: 56956433
Mobil: 21736554
Mail: poulkofoedhansen@outlook.dk

Født: 1954

Uddannelse: assistent i Postvæsenet/Post Nord

Erhverv: pensioneret postmester

Særlige kompetencer: ledelseserfaring, sport, kultur, bridge, forestået uddannelsesaktivitet vedrørende Baltisk Uddannelsesø og lederuddannelser for Eesti Post

Indtrådt i bestyrelsen: 1.1.2013

Genvalgt pr. 1.1.2021 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig.Anna Sofie Poulsen
Vystebyvej 4
3790 Hasle

Mobil: 61477564

Mail: annasofie.poulsen@gmail.com

Født: 1956

Uddannelse: cand.jur., advokat

Erhverv: direktør Bornholms Økojord A/S

Særlige kompetencer: erfaring med ledelse, strategi og udvikling, foreningsarbejde samt offentligt/privat samarbejde. Viden inden for miljø, natur og energi. Juridisk indsigt samt lokalkendskab og netværk

Medlem af andre bestyrelser: Danmarks Naturfredningsforening Bornholm, Foreningen ØkoBornholm

Indtrådt i bestyrelsen: 1.5.2014

Genvalgt pr. 1.1.2021 for en 3-årig periode

Anses for uafhængig.Jens Peter Koefoed
Malmøvej 17
3700 Rønne

Mobil: 30717549

Mail: jpk.bkk@gmail.com

Født: 1964

Uddannelse: Officer i Hæren

Erhverv: Kaptajn

Særlige kompetencer: Erfaring med ledelse, natur- og friluftsliv, organisations- og foreningsarbejde, uddannelsesområdet, bornholmske udviklingsprojekter og offentlig forvaltning i en politisk kontekst

Medlem af andre bestyrelser: Bornholms Højskole

Indtrådt i bestyrelsen: 1.3.2023 Anses for uafhængig.


Direktør
Tommy Bøgh Thomsen
Kildesgårdsvej 34
3770 Allinge

Tlf: 40885156

Mail: tbt@sbfonden.dk

Født: 1962

Uddannelse: Bankuddannet 1983, Bachelor Finansiering & Kreditvæsen 1991, INSEAD International Banking Programme 2000, London Business School Strategic Leadership Programme 2013, Bestyrelsesuddannelse Arhus BSS 2018

Stilling: Direktør Sparekassen Bornholms Fond og Sparbo Finans

Dato for ansættelse: 1.7.2019

Tidligere beskæftigelse: Sparekassen SDS, Århus Oliefabrik og Nordea

Medlem af andre bestyrelser: Fiberline Holding (formand), Ocean Prawns, Fugato, Precure, Small Batch Brewery
Årets bestyrelsesmøder

Bestyrelsen samles til 6 ordinære møder årligt:

januar/februar:

Årsrapport
Ramme for uddelinger
Evaluering Forretningsorden
Ansøgningsrunde 1
Valg til bestyrelse
Konstituering

marts/april:

Evaluering Uddelingsstrategi & Uddelingspolitik
Ansøgningsrunde 2

maj/juni:

Besigtigelsestur

juli/august:

Evaluering Investeringsstrategi & Investeringspolitik
Ansøgningsrunde 3

september/oktober:

Bestyrelsesevaluering
Gennemgang af ’god fondsledelse’
Fastlæggelse af årshjul og bestyrelsesmøder for næste år

november/december:

Valg af revisor
Løn og vederlag
Ansøgningsrunde 4