Sparbo Finans driver virksomhed inden for finansiering og investering, herunder leasing, handel og administration, opførelse og udlejning af fast ejendom, samt anden i forbindelse med den anførte stående virksomhed.

Indenfor visse rammer stilles anparts- eller aktiekapital til rådighed for nystartede og eksisterende bornholmske virksomheder. Det vil især være relevant hvor samfundsmæssige og udviklingsmæssige forhold tilgodeser en kapitaltilførsel, og hvor det i væsentlig grad vil øge beskæftigelsesmulighederne på Bornholm.

På samme vilkår ydes lån eller ansvarlig lånekapital til bornholmske virksomheder. Lånene ydes normalt som supplement til traditionel finansiering gennem realkreditinstitut eller bank. Lånene ydes på markedsvilkår og med en løbetid på ikke over 10 år.