Bornholmske virksomheder har mulighed for at søge om kapitaltilførsel i form af aktier eller anparter, lån eller ansvarlig lånekapital i Sparbo Finans.

Som udgangspunkt kan der søges finansiering til følgende formål:

 • oprettelse af ny virksomhed
 • driftsmæssig kapitaludvidelse til en eksisterende virksomhed
 • udvidelse af en virksomheds produktionsapparat
 • ændring af en virksomheds produktion med nye produkter
 • ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces
 • generationsskifte

Kapitaltilførsel i form af unoterede aktier eller anparter vil især være relevant, hvor samfundsmæssige og udviklingsmæssige forhold tilgodeser en kapitaltilførsel, og hvor det på længere sigt skønnes at kunne styrke  beskæftigelsen på Bornholm.

I forbindelse med ansøgninger om kapitalindskud eller lån til en virksomhed skal man være opmærksom på, at Sparbo Finans ikke er en konkurrent til traditionelle banker og/eller realkreditinstitutter, men derimod en partner, som kan indgå i en fælles finansieringspakke, der samlet set vil optimere finansieringsløsningen for virksomheden.

Ligeledes kan og vil Sparbo Finans ikke forpligte sig til senere at tilføre yderligere kapital eller lån til virksomheden.

Normalt holdes lån og kapitalindskud indenfor følgende rammer:

 • kapitalindskud i en enkelt virksomhed op til 500.000 kr.
 • lån eller ansvarlig lånekapital til en enkelt virksomhed op til 1.000.000 kr.
 • lånene ydes på markedsvilkår, og som udgangspunkt med en løbetid på ikke over 10 år
 • krav om almindelig sikkerhed. Lån uden sikkerhed kan dog forekomme
 • lån eller ansvarlig lånekapital ydes alene, hvis finansieringen ikke kan opnås i realkreditinstitut eller bank

Der kan ansøges om lån eller kapitalindskud via nedenstående link til ansøgningsskemaet efter forudgående aftale med os (https://sbfonden.dk/kontakt-sparbo-finans/).
Dermed har man mulighed for at forberede de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for at kunne lave sin ansøgning i systemet.

Vær opmærksom på, at begrebet “Legat” i skemaet dækker over lån til og kapitalindskud i virksomheder. Ansøgningsskemaet indeholder desuden et samtykke til, at Sparbo Finans kan dele oplysningerne i ansøgningen med relevante finansieringspartnere.