Bestyrelse

Sparbo Finans A/S ledes af en bestyrelse, som vælges af Sparekassen Bornholms Fond i henhold til vedtægterne.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

Formand
Lene Kristine Frigaard
Assereng 7
3770 Allinge
Mobil: 20124201

Mail: lene.frigaard@mail.dk
Per Kofod
Hvide Odde Vej 4
3700 Rønne   
Mobil: 30654310

Mail: pk@ocean-prawns.dk
Christa Lodahl
Svanekevej 63
3740 Svaneke
Mobil: 30502128

Mail: cl@bornholm.biz

Direktør

Tommy Bøgh Thomsen
Kildesgårdsvej 34
3770 Allinge
Tlf: 40885156

Mail: tbt@sbfonden.dk