Som Erhvervsdrivende fond investerer vi i ejendomme, som anskaffes med erhvervsudlejning for øje. I øjeblikket driver vi den fredede ejendom Stenbrudsgården i Nexø, samt teknisk skole i Allinge, hvor Foreningen Folkemødet holder til.

Stenbrudsgården

Som navnet siger, ligger Stenbrudsgården fra 1759 i forbindelse med et gammelt stenbrud. Fem år tidligere havde Frederik 5. åbnet dette brud nord for Nexø for at skaffe sandsten til byggeriet i hovedstaden, så man kunne spare på den dyre, importerede sandsten. Stenbruddet i Nexø var det første industrianlæg i Danmark. Den smukke, rødlige Nexø-sandsten blev i sidste halvdel af 1700-tallet et meget populært byggemateriale, som man især brugte til facadebeklædning, gesimser og indfatninger omkring døre og vinduer på adelens og borgerskabets huse. Affaldet fra stenbrydningen, brokstenene, anvendte de lokale til deres egne gårde og huse.

Stenbrudsgården blev naturligt nok også bygget af broksten, som var lige ved hånden. Den var fra starten indrettet med tre boliger til stenbruddets daglige ledelse: inspektøren, stenhuggermesteren og smedemesteren. I stuer og kamre blev der lagt trægulv, mens gulvbelægningen i forstuer og køkkener bestod af store, groft tilhugne sandstensfliser. Ud over hovedbygningen blev der – ligeledes i broksten – også opført stald og lade omkring en stenlagt gårdsplads. Stenbrudsgården blev fredet i 1988.

I mere end 200 år gik det op og ned med sandstensproduktionen, og i 1957 ophørte den endegyldigt. Det gamle brud er nu fyldt med vand. Efter at stenbruddet var lukket, forfaldt Stenbrudsgården gradvist, og omkring 1990 var den i en meget dårlig tilstand med utætte tage og alvorlige svampeangreb. Staten købte den i 1992 og påbegyndte straks en omfattende restaurering, som Kulturarvsstyrelsen afsluttede i 2005.

Da Stenbrudsgården blev købt af Statens bygningsfredningsfond, var den så forfalden, at en privat ejer ikke kunne forventes at sætte den i stand. Stenbrudsgården vurderes at være blandt Danmarks mest betydelige industri- og kulturmiljøer og er udpeget til nationalt industriminde. Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde med arkitekterne Ruth og Søren Lundqvist og Niels-Holger Larsen fra Rønne stået for det gennemgribende restaureringsprojekt, der har reddet Stenbrudsgården. Restaureringen er sket i flere etaper og har sammenlagt kostet ca. 19 mio.kr. Kulturarvsstyrelsen kan købe og istandsætte fredede bygninger, der er i fare for at gå til grunde. Når bygningerne er færdigrestaurerede, sælges de igen, og pengene bliver brugt til nye køb og istandsættelser.

Kulturarvsstyrelsen solgte i januar 2008 den fredede Stenbrudsgård i Nexø på Bornholm til Sparekassen Bornholms Fond for 3,5 mio. kr.

Sverigesvej 1, Folkemødehuset

Ejendomme Sverigesvej 1 blev opført af Allinge-Sandvig Haandværker- og Industriforening i 1895, og i sine første år blev den brugt som teknisk skole, og senere som bibliotek. Bygningen er tegnet af den bornholmske arkitekt Mathias Bidstrup, og August Kofoed var bygmester.

Ejendommen indeholder en del historie og ligger højt i terrænet med en flot udsigt over Østersøen meget tæt på Allinge Røgeri og få skridt fra Allinge Havn. Den flotte murstensfacade har et væld af flotte detaljer og udsmykninger.

Ejendommen er med sin centrale beliggenhed ved havnen fortsat en væsentlig del af kulturlivet i Allinge, idet Foreningen Folkemødet flyttede ind i bygningen i forbindelse med, at Sparekassen Bornholms Fond erhvervede ejendommen i 2018, og med støtte fra Realdania indrettede en moderne kontorbygning med gode mødefaciliteter.