Historien

Sparekassen Bornholms Fond er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet den 28. februar 1990 i forbindelse med, at Sparekassen Bornholm fusionerede med Sparekassen SDS. Sparekassen Bornholms reserver indgik som kapital i fonden.

Fondens grundkapital er 90 mio. kr.

Fondens formålet er at yde tilskud til almennyttige og velgørende formål på Bornholm efter fondsbestyrelsens frie skøn.

Erhvervsaktiviteterne består dels af udlejningsejendomme og dels af aktiviteterne i datterselskabet Sparbo Finans. Fonden ejer og udlejer den oprindelige tekniske skole i Allinge, som i dag er Foreningen Folkemødets hus.

Datterselskabet Sparbo Finans driver virksomhed inden for finansiering og investering, herunder leasing, handel og administration, opførelse og udlejning af fast ejendom, samt anden i forbindelse med den anførte stående virksomhed.

Indenfor visse rammer stilles anparts- eller aktiekapital til rådighed for nystartede og eksisterende bornholmske virksomheder. Det vil især være relevant hvor samfundsmæssige og udviklingsmæssige forhold tilgodeser en kapitaltilførsel, og hvor det i væsentlig grad vil øge beskæftigelsesmulighederne på Bornholm.

På samme vilkår ydes lån eller ansvarlig lånekapital til bornholmske virksomheder. Lånene ydes normalt som supplement til traditionel finansiering gennem realkreditinstitut eller bank. Lånene ydes på markedsvilkår og med en løbetid på ikke over 10 år.

Fondens vedtægter

25 års jubilæum

Billede af Dannebrog

I 2015 kunne Sparekassen Bornholms Fond fejre 25 års jubilæum.