Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet den 28. februar 1990 i forbindelse med, at Sparekassen Bornholm fusionerede med Sparekassen SDS. Sparekassen Bornholms reserver indgik som kapital i fonden. Fondens grundkapital er 90 mio. kr.