Bestyrelsens behandling af ansøgninger

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritid, udvikling og kultur på Bornholm. Modtagne ansøgninger scannes og sendes løbende til bestyrelsens medlemmer.

Hver enkelt ansøgning registreres og beskrives i kort form i et internt ansøgningsskema, som til tilgår bestyrelsens medlemmer forud for hvert møde.

Bestyrelsens vurdering af den enkelte ansøgning:

  • Ligger ansøgningen indenfor fondens formål og område?

  • Er der behov for projektet?

  • Medvirker projektet til støtte for Bornholm?

  • Er der midler og ressourcer til efterfølgende drift i den pågældende forening?

  • Er projektet solidt forankret og kan det realiseres?

  • Sidder de rette folk bag projektet?

  • Er projektets organisering OK?

  • Vil fondens tilsagn udløse midler fra andre fonde?