Bestyrelsens behandling af ansøgninger

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritid, udvikling og kultur på Bornholm.

Hver enkelt ansøgning registreres og beskrives i kort form i et internt ansøgningsskema, som tilgår bestyrelsens medlemmer forud for hvert møde.

Bestyrelsens vurdering af den enkelte ansøgning:

  • Ligger ansøgningen indenfor fondens formål og område?

  • Er der behov for projektet?

  • Medvirker projektet til støtte for Bornholm?

  • Er der midler og ressourcer til efterfølgende drift i den pågældende forening?

  • Er projektet solidt forankret og kan det realiseres?

  • Sidder de rette folk bag projektet?

  • Er projektets organisering OK?

  • Vil fondens tilsagn udløse midler fra andre fonde?