Behandling af personoplysninger

Sparekassen Bornholms Fond er underlagt reglerne om beskyttelse af persondata.

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor?

Sparekassen Bornholms Fond registrerer og bruger de personoplysninger, du som ansøger oplyser til os.

Fonden indsamler ikke af egen drift oplysninger om ansøgere.

Oplysninger bruges alene i forbindelse med behandlingen af den fremsendte ansøgning.

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og i det omfang opbevaring kræves af lovgivningen.

Hvem bruger oplysningerne?

Alle personoplysninger bruges internt i Sparekassen Bornholms Fond.

Udbetalte tilskud indberettes til SKAT og Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen er fondens tilsynsmyndighed.

Derudover videregiver eller videresælger Fonden ikke persondata til tredjepart.

Indsigt og indsigelse

Hvis du ønsker at få indsigt i de data, vi har registreret om dig, eller ønsker at få slettet registrerede oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.