Ny sammensætning af bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond

Peter Stange Jensen er ifølge vedtægterne udtrådt af bestyrelsen pr. 1/3 2023. Peter Stange Jensen har siddet i fondens bestyrelsen siden oktober 2010, og falder dermed for reglen om maksimalt 12 års anciennitet. Peter Stange Jensen var næstforperson i perioden 2013-2021, og forperson de seneste to år.

Mads Akselbo Holm er valgt som ny forperson, mens Lene Frigaard fortsætter som næstforperson.

Jens Peter Koefoed er indtrådt som nyt medlem, og udgør sammen med Anna Sofie Poulsen og Poul Kofoed Hansen den øvrige bestyrelse.