Ny sammensætning af bestyrelsen i Sparekassen Bornholms Fond

Fondens formand gennem de seneste 8 år, Jens Olsen er ifølge vedtægterne udtrådt af bestyrelsen pr. 1/1 2021, idet Jens Olsen fyldte 70 år i 2020. Jens Olsen har siddet i bestyrelsen siden 2009.

Peter Stange Jensen er valgt som ny formand, og Lene Frigaard som næstformand.

Mads Akselbo Holm er indtrådt som nyt medlem og udgør sammen med Anna Sofie Poulsen og Poul Kofoed Hansen den øvrige bestyrelse.