Der er behandlet 119 ansøgninger i 2022, hvoraf 61 ansøgninger er imødekommet med i alt 3.535 tkr.

Årets udbetalte udlodninger udgør 3.135 tkr.

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

  • Fritidsaktiviteter tkr. 1.351
  • Kunst og Kultur tkr. 1.315
  • Samfundsudvikling, forskning og uddannelse tkr. 870

Af de 61 bevilgede ansøgninger var:

  • 15 bevillinger fra 0 – 10.000 kr.
  • 21 bevillinger fra 10.001 – 25.000 kr.
  • 15 bevillinger fra 25.001 – 100.000 kr.
  • 10 bevillinger fra 100.001 og derover
Kategorier: Uddelinger