Der er behandlet 132 ansøger i 2023, hvoraf 72 ansøgninger er imødekommet med i alt 2.976 tkr.

Årets udbetalte udlodninger udgjorde 2.627 tkr.

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

  • Fritidsaktiviteter 1.499 tkr.
  • Kunst og Kultur 1.075 tkr.
  • Samfundsudvikling, forskning og uddannelse 403 tkr.

Af de 72 bevilgede ansøgninger var:

  • 11 fra 0 – 9.999 kr.
  • 31 fra 10.000 – 24.999 kr.
  • 18 fra 25.000 – 99.999 kr.
  • 12 fra 99.999 kr. og derover
Kategorier: Uddelinger