Der er behandlet 171 ansøgning i 2020, hvoraf 75 ansøgninger er imødekommet med i alt 5.086 tkr. Herudover udgjorde Fondens andel 498 tkr. i en særlig Covid19 støttpulje, som blev etableret sammen med to andre lokale fonde.

Årets udbetalte udlodninger udgør 3.139 tkr.

De 75 bevillinger fordeler sig med:

  • 21 bevillinger fra 0-10 tkr.
  • 21 bevillinger fra 11-25 tkr
  • 17 bevillinger fra 26-99 tkr
  • 16 bevillinger fra 100 tkr og derover

Bevillingerne fordeler sig som følger:

  • Fritidsaktiviteter tkr. 2.118
  • Kunst og kultur tkr. 1.277
  • Samfundsudvikling, forskning og uddannelse tkr. 1691
Kategorier: Uddelinger