Der er behandlet 112 ansøgning i 2021, hvoraf 69 ansøgninger er imødekommet med i alt 6.304 tkr.

Årets udbetalte udlodninger udgør 4.503 tkr.

De 69 bevillinger fordeler sig med:

  • 10 bevillinger fra 0-10 tkr.
  • 26 bevillinger fra 10-25 tkr
  • 22 bevillinger fra 25-99 tkr
  • 11 bevillinger fra 100 tkr og derover

Bevillingerne fordeler sig som følger:

  • Fritidsaktiviteter tkr. 1.999
  • Kunst og kultur tkr. 1.504
  • Samfundsudvikling, forskning og uddannelse tkr. 2.801

Kategorier: Uddelinger